Menu Zavrieť

Anketa skúmajúca potreby Slovákov v Čechách, ale i konkrétna podpora pre našu národnostnú menšinu

Anketa skúmajúca potreby Slovákov v Čechách, ale aj konkrétna podpora aj pre našu národnostnú menšinu

Členovia občianskeho združenia Pražská kaviareň zozbierali zoznam potencionálnych výziev a potrieb slovenskej diaspóry v Českej republike pomocou internetovej ankety sa snažia overiť, ktoré z nich ju naozaj trápia, na ktoré je dobré sa zamerať a riešiť ich. Záujemcovia môžu nielen vymenovať podľa nich najdôležitejšie veci, ktoré by mohli pomôcť Slovákom žijúcim v Prahe, ale sa aj prihlásiť ak by mali záujem podieľať sa na ich prípadnej realizácii.

Anketa k výzvam a potrebám slovenskej diaspóry v ČR

Ak žijete v Českej republike, vyberte prosím 5 krajanských výziev alebo potrieb, ktorých riešenie by podľa vás najviac pomohlo slovenskej diaspóre v ČR. Ak žijete v inej krajine, môžete sa inšpirovať a zozbierať vaše krajanské potreby a nájsť k nim aj riešiteľov,“ uviedol Andrej Probst predseda občianskeho združenia, ktorý je zároveň aj správcom internetovej stránky www.krajan.sk na ktorej je mnoho zaujímavých i potrebných informácií pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Okrem iného prináša aj správy o rôznych výzvach na podporu národnostných menšín – teda i tej našej.  Sú medzi nimi i tie, ktoré sa týkajú hlavného mesta.

Prvou výzvou je „Program podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2024“

I do v ňom ako napovedá názov o podporu kultúrnych a spoločenských aktivít subjektov, ktoré preukázateľne vykonávajú činnosť v prospech príslušníkov národnostných menšín na území hlavného mesta Prahy, zameraných najmä na prezentáciu národnostne menšinových kultúr. Prispieť má k udržiavaniu a rozvíjaniu tradícií jednotlivých národností a súčasne aj k obohateniu kultúrneho života občanov v Prahe. Lehota na podanie Žiadosti je od 30. októbra do 10. novembra 2023(vrátane) podrobnosti nájdu záujemcovia na nasledujúcom odkaze.

Dotačná výzva v Prahe

Hlavne pre obyvateľov Prahy 1 sú určené ďalšie dve výzvy

Prvou z nich je „Dotačný program Prahy 1 v oblasti kultúry pre rok 2024“

„Jeho zmyslom  a cieľom  je podporiť široké spektrum ponuky kultúrnych príležitostí, ktoré slúžia na kultúrne vyžitie predovšetkým občanom mestskej časti Praha 1. Lehota na podanie žiadosti je od 20. novembra do 8. decembra 2023,“ pripomenul Probst.

Dotačný program Prahy 1

Druhý program má pomôcť k rozvoju spolkovej činnosti.

 Zmyslom a cieľom dotačného programu Prahy 1 na rozvoj občianskej spoločnosti a spolkovej činnosti pre rok 2024 je podporiť rozvoj občianskej spoločnosti a spolkovej činnosti, najmä prostredníctvom neziskových organizácií zameraných na rozvoj spolužitia, pospolitosti, informovanosti, osvety a vzdelávania obyvateľov MČ Praha 1. Slúži konkrétne k podpore prevádzky, celoročnej spolkovej činnosti a aktivít žiadateľa.

Lehota na podanie žiadosti je od 20. novembra do 8. decembra 2023.

Viac informácii nájdu prípadní záujemcovia na nasledujúcom odkaze.

Dotačný program Prahy 1

ZDROJ, foto: Pražská kaviareň, www,krajan.sk, Radovan Vojenčák