Menu Zavrieť

Zahraniční voliči sú odolnejší voči populizmu, najviac ich hlasovalo z Čiech

Zahraniční voliči sú odolnejší voči populizmu, najviac ich hlasovalo z Čiech

Členovia  občianskeho združenia Srdcom doma zhodnotili voľby z pohľadu zahraničných Slovákov.

Za združenie, ktoré má veľkú zásluhu na zvýšenej mobilizácii týchto voličov sa vyjadril prostredníctvom tlačovej správy jeho predseda Samuel Zubo žijúci v Prahe. Ako v nej uviedol, výsledky volieb ukazujú, že voliči v zahraničí volia podobne bez ohľadu na to, kde sa vo svete nachádzajú. Sú si hodnotovo bližší než voliči, ktorí žijú vedľa seba na Slovensku. Zahraniční voliči majú podobné názory na to, kto by mal viesť Slovensko, sú odolnejší voči populizmu a extrémizmu.

Záujem bol vyšší

Voliči v zahraničí hlasovali výrazne odlišne v porovnaní s voličmi na Slovensku, ich počet narástol o 20,1 % v porovnaní s rokom 2020. Podiel hlasov zo zahraničia tak dosiahol 1,95 % z celkového počtu platných hlasov a od roku 2006 kontinuálne rastie.

„Výsledky rýchlej ankety s viac ako 100 voličmi zo zahraničia poukazujú na nedostatky, ktoré je potrebné riešiť. Tri návrhy Srdcom doma o.z., ktoré boli zapracované do novely Zákona o podmienkach výkonu volebného práva voličom uľahčili účasť na voľbách. Spolupráca medzi Odborom volieb, politických strán a referenda a Srdcom doma o.z. bola výborná, kontakt s občanmi prostredníctvom aplikácie MV SR je stratenou príležitosťou. Stačilo pridať jednoduchú voľbu pre súhlas “informujte ma e-mailom aj pri nasledujúcich voľbách,“ upozornil Zubo.

Vplyv zahraničia na volebné výsledky

Zo zahraničia hlasovalo 58 779 voličov, čo predstavuje 20,1 % zvýšenie počtu hlasov v porovnaní s rokom 2020
(48 925). O voľbu poštou však v roku 2023 žiadalo až 72 993. Najviac voličov využilo voľbu poštou z Českej republiky (23 486). Nasledujú štáty: Spojené kráľovstvo (6 238) a Nemecko (5 546). V prvej desiatke sú ďalej Rakúsko, Švajčiarsko, Holandsko, USA, Írsko, Belgicko a Francúzsko.

„Rozdiel medzi počtom odoslaných žiadostí a počtom vrátených obálok je až 14 214 – teda 19,5 % žiadajúcich nevolilo poštou. Dôvody, prečo sa tak stalo, by mali byť predmetom analýzy, aby sme sa len nedomnievali, že časť z voličov volila nakoniec osobne, alebo na odoslanie zabudli, resp. nevolili napríklad kvôli problémom s poštou, alebo vysokým nákladom na poštu, nedostatku času, alebo ich hlasy na MV SR boli doručené po termíne,“ pokračoval predseda združenia s tým, že odoslali Ministerstvu vnútra SR (MV SR) žiadosť na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, v ktorej žiadajú o anonymizované údaje o jednotlivých žiadostiach o voľbu poštou.

„Radi by sme zistili úspešnosť voľby poštou z rôznych krajín a správanie voličov, ktoré vedie k účasti i neúčasti na voľbách poštou. Veríme, že vďaka tomu budeme schopní: lepšie pochopiť správanie voličov v zahraničí, identifikovať silné voličské komunity vo svete, navrhnúť ďalšie zlepšenia volebného procesu, efektívnejšie mobilizovať voličov v ďalších voľbách, zvýšiť volebnú účasť v budúcnosti.“

Voľbu poštou v posledných voľbách uľahčili aj zmeny, ktoré členovia Srdcom doma navrhli po voľbách v roku 2020 a tie boli aj implementované v Zákone o podmienkach výkonu volebného práva. Sú medzi nimi prenos kompetencií z obcí na MV SR, vytvorenie centrálnej aplikácie pre voľbu poštou, odosielanie obálok bez hlasovacích lístkov, možnosť ich stiahnutia z webu MV SR a ich tlače na tlačiarni.

Združenie navrhuje  zaviesť nestranný dohľad nad pripomienkami voličov. Verejnosť má podľa jeho predsedu právo byť komplexne a vyčerpávajúco informovaná o všetkých problémoch spojených s voľbou poštou tak, aby nedochádzalo k spochybňovaniu volieb, ale naopak, aby videla, že sa proces neustále zlepšuje a jednotlivé problémy voličov sa riešia. Vďaka tomu, že sa voliči na nich začali s dôverou obracať so svojimi sťažnosťami, zistili sa mnohé chyby, ktoré viedli k zmenám celého procesu voľby poštou. Túto agendu by však mal riešiť podľa nich štát, ktorý má na to zdroje.

Zahraniční voliči sú odolnejší voči populizmu, najviac ich hlasovalo z Čiech

Rýchla anketa poukázala na komplikácie

Po skončení volieb  spustilo o.z. Srdcom doma rýchlu anketu medzi voličmi zo zahraničia. Za dva dni na ňu odpovedalo 87 voličov, ktorí popísali komplikácie, s ktorými zápasili aj navrhli zmeny.

Najviac sa respondentom zdal problematickým formát a obsah obálok.

„MV SR by malo zmeniť formát návratových obálok tak, aby neboli pre poštové firmy v iných krajinách mätúce. Adresu MV SR na návratnej obálke netlačiť modrou, ale čiernou farbou, na návratovú obálku neumiesňovať spiatočnú adresu voliča, len ID pre kontrolu na MV SR, obálka z MV SR aj návratová obálka by mala byť pevnejšia, niektorí voliči hlásili, že prišla roztrhnutá. Pre pohodlnejšie zvládnutie a nižšiu chybovosť odporúčame doplniť pokyny k voľbe poštou infografikou á la “IKEA”, navrhujú zástupcovia združenia.

Problematickým sa ukázalo aj použitie vodotlače na hlasovacích lístkoch. Zneistilo voličov, ktorí nevedeli, či bude lístok uznaný ako platný, keď ich tlačiareň vodotlač nevytlačí. Použitie vodotlače je nezmyselné ( jej účel je zabránenie rozmnožovaniu dokumentu, čo sa od voliča práve vyžaduje) a nemalo by sa v budúcnosti používať. V rôznych krajinách sa tiež píše adresát na ľavú časť obálky. Ak na návratovú obálku MV SR vytlačí odosielateľa, je prirodzené, že pošta sa snaží zásielku doručiť voličovi a nie na MV SR. Ministerstvo by malo urobiť dôkladnú analýzu toho, aké sú zvyklosti formátov obálok v krajinách, z ktorých prišli najväčšie počty žiadostí o voľbu poštou.

„Mnohí voliči podľa MV SR nevložili hlas do opečiatkovanej obálky, z čoho je zrejmé, že je potrebné zvoliť lepšiu formu na informovanie voliča ako hutný text. Mnohí voliči navrhovali zavedenie elektronického hlasovania s využitím eID. Pridať v aplikácii pre podanie žiadosti o voľbu poštou možnosť zaslania všetkých hlasovacích lístkov. Aplikácia by mala upozorniť voliča, keď zásielka príde do danej krajiny, alebo je neúspešne doručovaná. Slovenská pošta touto informáciou disponuje, je súčasťou trackingu, ale volič o nej nie je informovaný,“ pokračoval Zubo.

Vo viacerých prípadoch voliči neboli podľa neho informovaní o tom, že ich zásielka čaká na pošte a zásielka bola vrátená späť na MV SR. Pritom stačilo voličovi pripomenúť e-mailom, že ho čaká zásielka na pošte. To môže urobiť len MV SR, ktoré má e-mail voliča.

Navrhuje posilniť a vyladiť systém, aby v budúcnosti nedochádzalo pri zvyšujúcom sa záujme voličov k preťaženiu a neodosielaniu e-mailov tak, ako sa to stalo v týchto voľbách. Pridať možnosť na udelenie súhlasu pre kontaktovanie v budúcich voľbách. Rozšíriť systém o štatistiky, ktoré bude systém automaticky publikovať informácie o počtoch žiadostí, neúspešných – vrátených počtoch zásielok, počtoch hlasov, ktoré boli doručené na MV SR a to na webe MV SR bez potreby kontaktovať MV SR alebo čakať na tlačovku. Ide o dáta, ktoré by mali byť verejné, poslúžia lepšej angažovanosti a mobilizácii aj kontrole činnosti MV SR.

Samuel Zubo
Samuel Zubo

Čo ukázali zahraničné volebné výsledky

Na volebných výsledkoch vidieť, že zahraniční voliči odmietli aj OĽANO Igora Matoviča. „Mnohí iste aj v reakcii na jeho drastické opatrenia na hrane zákona, bránenie občanom vstupu do SR počas pandémie, hanlivé označovanie, či zatváranie zdravých ľudí s nakazenými ľuďmi v štátnej karanténe. Výsledky naznačujú, že voliči v zahraničí majú lepšiu pamäť a silnejšiu reflexiu ako voliči na Slovensku,“ myslí si predseda združenia.

Predčasné voľby 2023 boli podľa neho demokratické a slobodné a boli prístupné aj občanom hlasujúcim poštou zo zahraničia.

„Je vidieť, že občania v zahraničí majú záujem o smerovanie Slovenska. Je možné osloviť ich. Veľmi oceňujeme prácu Odboru volieb, politických strán a referenda MV SR, za implementáciu zmien vo volebných postupoch pre voľbu zo zahraničia a podporu voličom zo zahraničia pred voľbami. Nasledovať by malo rozšírenie voľby poštou minimálne pre: prezidentské voľby 2024 (sme jednou z posledných krajín s priamou voľbou prezidenta v Európskej únii, ktorá neumožňuje účasť na voľbách hlavy štátu zo zahraničia), voľby do Európskeho parlamentu 2024 (Európska komisia odporučila členským štátom, aby voličom v zahraničí umožnila účasť na voľbách).“

Sčítanie hlasov a zverejnenie hlasov zo zahraničia naraz nepovažuje o.z. Srdcom doma za správne a verí, že v ďalších voľbách bude zverejňované po okrskoch tak, ako v prípade okrskov na Slovensku.

„Veríme, že MV SR poskytne verejnosti anonymizované údaje o žiadateľoch o voľbu poštou, vylepší proces voľby poštou a navrhne jeho rozšírenie na ďalšie voľby. Sme presvedčení, že to prehĺbi vzťahy občanov v zahraničí k svojej vlasti a otvorí možnosti spolupráce s nimi,“ zakončil jeho predseda Samuel Zubo.

ZDROJ: Radovan Vojenčák, foto: o.z. Srdcom doma, dalito.sk