Menu Zavrieť

Tekuté piesky predstavia v prestížnej galérii slovenskú fotografickú trojicu

Tekuté piesky predstavia v prestížnej galérii slovenskú fotografickú trojicu

V prestížnej Leica Gallery, ktorá sa nachádza približne v strede medzi Václavským a Karlovým náměstím, v Školskej ulici bude v spolupráci so Slovenským inštitútom v Prahe predstavená ukážka tvorby trojice osobitných autorov. Na výstave Tekuté piesky sa k dvojici skúsených autorov, z ktorých je jeden známy hlavne ako kameraman (Martin Štrba), ďalší ako dokumentárny fotograf (Martin Kollár), ale tiež ako kameraman pridali autori výstavy „mladú krv“ v podobe Ester Sabik, ktorá sa neobmedzuje na určité fotografické odvetvie.

„Výstava „Tekuté piesky“ (začne 17. marca a potrvá do 24. apríla. – pozn. red.) je druhým výstavným projektom Nadácie Miloty Havránkovej. Vybraní umelci predstavujú generačne širšie rozloženú líniu špecifického tvorivého prístupu k fotografii. Témou výstavného projektu, ktoré jednotliví autori spracovávali bola téma vyrovnania sa s prežitou bolesťou či zraňujúcou osobnou skúsenosťou, ktorá výrazne vychýlila ich doterajšie vnímanie okolitého sveta i seba samých,“ napísala k výstave kurátorka Anna Vartecká.

Stručné predstavenie vystavujúcich autorov:

Martin Štrba (*1961)
Upriamuje pozornosť často na osobný naratív a na skutočne esenciálne hodnoty ľudského bytia: láska, dôvera, blízkosť a priateľstvo. Vychádza pritom zo žitej a videnej reality, jej stavebné obrazové kamene však prekopáva prostredníctvom média fotografie do nových, významovo ambivalentnejších, teda i komplexnejších schém.

Martin Kollár (*1971)
Vnáša do kontextu súčasnej európskej dokumentárnej tvorby mimoriadne dôležité obsahové i formálne podnety. Rozširuje vlastné fotografické prístupy o režisérske stratégie, používa svojrázny humor hraničiaci s asociatívnou iróniou. Rôzne aspekty kultúrnej, spoločenskej i politickej absurdity aranžuje do kulisových obrazových schém, ale zároveň ich aj prirodzene nachádza v realite.

Ester Sabik (*1994)
Pracuje s fotografickým médiom komplexne, otvorene a priepustne. Snaží sa o jeho neustále prerastanie s objektom, inštaláciou i performanciou tak, aby vniesla do svojich obrazov čo najplastickejšiu, a zároveň čo najambivalentnejšiu stopu jej vlastného prežívania každodennosti.

„Bolesť (či už psychická, alebo fyzická) súvisí s našimi osobnými životmi, ale aj so spoločenským priestorom a časom, v ktorom sú tieto životy situované. Dať bolesti zmysel je jednou z najprirodzenejších túžob človeka a ľudská tvorba je jednou z možností, ako s ňou rozvinúť konštruktívny, nadindividuálny rozhovor,“ zakončuje kurátorka.

Nadácia Miloty Havránkovej

Vo svojich prioritách nadväzuje na základný fundament tvorby významnej slovenskej fotografky Miloty Havránkovej, ktorá prostredníctvom tohto média sústavne a presvedčene demonštruje vlastný nekompromisný postoj k otázkam vnútornej umeleckej slobody.

Nadácia podporuje tvorbu, kurátorskú i výstavnú činnosť najmladších generácií a prispieva tak k chápaniu média fotografie ako komplexného, dynamicky sa rozvíjajúceho vizuálneho jazyka, komunikujúceho základné otázky nášho poznania a bytia.

Otváracia doba LEICA GALLERY

Po–Pia: 10 – 20 hod.
So, Ne: 11 – 18 hod.
Štátne sviatky: 11 – 18 hod.

Tekuté piesky predstavia v prestížnej galérii slovenskú fotografickú trojicu

ZDROJ: RV, Slovenský inštitút v Prahe, Galéria mesta Bratislava, Leica Gallery, foto: Radovan Vojenčák